Dit artikel is verschenen in de telegraaf op: wo 02 sep 2009

Oorlog in vredeskerk

 

 

Door Richard van de Crommert

AMSTERDAM -  De Amsterdamse Serviela Roeplall heeft de grootste ruzie met de pastoor van de Vredeskerk omdat ze tijdens de mis de hostie in de beker wil dopen, in plaats van eruit te drinken. Ze is zo lastig dat de pastoor nu heeft gezegd dat ze niet meer welkom is. Sinds enkele maanden mag de hostie niet meer in de wijn gedoopt worden in de Vredeskerk. "Met onmiddellijke ingang. De hele kerk kwam in opstand", aldus de Amsterdamse. "We moeten nu allemaal uit dezelfde beker drinken. Ik heb de pastoor uitgelegd dat het gezamenlijk moeten drinken uit een beker niet bepaald hygiŽnisch is en dat er ziektekiemen en bacteriŽn kunnen worden overgebracht. Ik ben bezorgd, mede door de Mexicaanse griep."

 

En de pastoor van de kerk is volgens Roeplall niet bepaald hygiŽnisch. Zo beschuldigt ze hem ervan dat hij zijn handen niet wast voordat hij de communie uitdeelt. "En dribbelt hij wel parmantig de kerk in en wenst diverse mensen de vrede van Christus."

De Amsterdamse begrijpt het niet. "Bij andere kerken mag je wel indopen. Waarom doet pastoor Valkering zo kinderachtig?"

 

Te actief

Pastoor Pierre Valkering erkent dat het tientallen jaren gebruik was om in de Vredeskerk de hostie in de wijn te dopen. "En ik moet zeggen: naar ieders tevredenheid", reageert hij. "Maar de Nederlandse bisschoppen vinden het niet meer geoorloofd om te doen. Men vindt het een te actieve houding. Persoonlijk vind ik het spijkers op laag water zoeken, maar ik wil me er wel aan houden hier. Als zij deze kerk wil bezoeken, zal ze moeten drinken uit de beker."

Maar Roeplall is strijdbaar. Ze riep de hulp in van de hoofdstedelijke GGD. In een brief liet de GGD haar weten dat het alle geestelijken adviseert de handen met water en zeep te wassen voor het brood wordt gebroken. "Het is belangrijk dat de handhygiŽne in acht wordt genomen wanneer er voedsel wordt aangeraakt", schrijft de GGD. "Ook is het drinken uit dezelfde beker niet hygiŽnisch omdat via speeksel onder andere virussen zoals griep, ziekte van Pfeiffer en herpes overgebracht kunnen worden."

Verdrietig

Toch: de zaak in de kerk ter sprake brengen mocht niet. Na een kerkdienst wilde ze het woord. "Voor het eerst in mijn leven liep ik naar de microfoon en wilde de kerkgangers mededelen dat ik een gesprek had gehad met bisschop Punt en dat ik hem had gevraagd om erover na te denken het besluit terug te draaien. Maar ik kon amper de eerste zin uitspreken of pastoor Valkering onderbrak mij met de tekst dat dit soort mededelingen niet in de kerk thuishoorde. De dienstdoende koster haalde direct de microfoon weg. Ik was van verbazing helemaal van mijn stuk gebracht en kon niets meer zeggen. Mijn adem stokte in mijn keel. Dat mij in mijn kerk de mond werd gesnoerd, daar ben ik het meest verdrietig over." Over het conflict met Roeplall zegt pastoor Valkering: "Ik weet dat zij tegen deze verandering is en tegen de manier waarop ik dit heb aangepakt. Maar ik vermoed dat ze elders in de stad wel terecht kan. Er zijn nog verschillende kerken die vasthouden aan het oude gebruik om de hostie in de wijn te dopen."

Maar Roeplall wil niet weg bij de Vredeskerk. "Mijn vader, die ruim drie jaar geleden overleed, was daar kerkganger. Ik heb een emotionele band met de kerk. Elke zondag brand ik een kaarsje voor hem."

 

NOOT

 

De Telegraaf vergat te vermelden in het artikel dat de pastor aan het einde van de dienst, zelf vroeg of iemand nog iets mede te delen had? Toen pas ben ik na overleg met zijn moeder naar de microfoon gelopen. Zijn ouders zaten naast mij.

 

Ik zal ook nooit meer te communie gaan omdat de pastores (geestelijken) hun handen niet wassen vůůr het uitdelen van de communie.

Ik heb zelf gezien dat pastores die verkouden zijn, een zakdoek pakken, neus snuiten en daarna vrolijk de kerk in dribbelen om de vrede van Christus te wensen aan de mensen.

Mensen worden ziek en staan dan niet bij stil dat de pastor zijn handen niet gewassen of ontsmet heeft en dat dit de oorzaak kan zijn van hun ziekte. Ik zie ook mensen naar de wc gaan, ze wassen hun handen niet en wensen ook anderen met die handen de vrede, de pastor schudt ook die mensen de handen. Sommige mensen spoelen hun handen alleen maar.

 

Ik heb jaren last gehad van een hardnekkige bacterie: de helico bacter pylorie. Dit is een bacterie die alleen maar in de maag leeft van maagzuur. Deze bacterie is via de speeksel overdraagbaar. Gestel nou dat ik uit de beker had gedronken weet je hoeveel mensen ik had kunnen besmetten? Deze bacterie kan dodelijk zijn als die niet optijd wordt ontdekt. Zelf ben ik er vreselijk ziek van geweest maar gelukkig genezen.

 

In niet rk kerken heeft men kleine bekers met wijn en een schaal met echte brood, dat is stukken hygiŽnischer.

Ik hoop hiermee niemand te kwetsen, beleef je geloof maar zoals jij dat wil.

Ik hou van God, ik aanbid en dien hem op mijn manier en dat vind ik belangrijk.

Ik hoef ook niet meer elke zondag naar de kerk. Sinds 2 jaar zijn we gestopt met trouw iedere zondag naar de rk kerk te gaan. Ik beleef mijn geloof veel intenser in mijn eigen kerk nl. mijn huis en in mijn hart. En kijk ik naar hour of power.

Wat ik zeer belangrijk vind is om de liefde van de Here te verspreiden onder mijn broeders en zusters. En gelukkig komt dit ook aan.

Ik vind het ook prettig als een geestelijke van de Pinkster Gemeente mij uitnodigt om samen kerk te maken. Als ik gebed mag doen, als ik mag praten over VREDE. Nog nooit heeft een geestelijke van de rk kerk mij gevraagd om gebed te doen of over vrede te vertellen.

 

Ik voorspel wederom net zoals voorgaande jaren dat vooral rk kerken verder leeg zullen lopen. Het was overigens ook onlangs op het journaal dat in 2050 driekwart van de kerken gesloten zullen zijn en dat het een museum zal worden.

Ook de protestanten zullen merken dat er een behoorlijke leegloop zal zijn.

 

Maar ik verheug mij ook te weten dat steeds meer mensen God harder gaan zoeken (niet in de kerk) vanwege ingrijpende gebeurtenissen. Meer thuis gaan bidden.  Mensen gaan ook meer meewerken aan vrede. En dat vind ik een goede zaak en geeft mij een heerlijk gevoel.

Bovendien hoef je God niet perse in de kerk te gaan zoeken. Hij is bij je, in je eigen huis, letterlijk! Je hoeft Hem alleen maar aan te roepen.

In je huis kan je, je geloof beter belijden, wordt je ook niet afgeleid en kan je God ook dienen zoals jij dat wenst en hoor je ook geen roddels. Want als het in je eigen huis niet goed zit wat ga je dan in de kerk zoeken?

 

De tijden zijn veranderd de RK dient wijzigingen aan te brengen. We leven nu in een moderne tijd en niet in de middeleeuwse.

Deze paus richt zoveel ellende aan in de wereld, zijn uitlating over Afrika dat ze geen condoom moeten gebruiken enz. lees meer op google.

Net (29-10-2011) las ik weer een bericht over een uitlating van de paus en wederom over Afrika. Ditmaal veroordeelt de paus Afrika voor het doen aan Hekserij.

Afrika moet ophouden met hekserij volgens de paus?

De bijbel spreekt over dat je niemand mag veroordelen of oordelen.

De rk's zijn degene die het meest met het satanisme bezig zijn. Heel veel van wat er in de bijbel staat wordt genegeerd.

1 ervan is: dat je geen beelden mag maken.

2 de vrouw is uit de rib van man geschapen, hoeveel niet anders geaarden staan er op het altaar? Ze zegenen een huwelijk, dopen babies, misbruiken kinderen enz.

 

 

Het is wel zo dat deze kerk de naam heeft van VREDE, maar dat ik het niet kan zien en merken bij de pastor en sommige mensen rond de pastor. Ik vind hem een grote toneel speler. Ik heb hem diverse keren gevraagd om vrede te sluiten maar dat wil hij niet. Ik ken diverse collegaís van hem, die hebben allemaal gezegd dat niet ik, maar hij als pastor allang al vrede had moeten sluiten met mij.

Verder las ik dan zijn preken want die plaatst hij op internet: hij praat over de liefde van God en predikt dit ook. Mooie woorden maar de pastor is onzuiver. En ik ken hem goed genoeg om u te kunnen vertellen dat schijn bedriegt. Niet voor niets laat God zoveel naar buiten komen in die kerk:

Er wordt regelmatig gestolen uit deze kerk of de pastorie: Maria beeld, geld, boom op het plein wordt vernield. Mijn mening is als God nu werkelijk in deze kerk is zou er dan zoveel aan de hand zijn hier. God geeft zijn tekenen maar de mensen begrijpen dit niet.

Pastor heeft bij het voet van het kruis mijn mooie met liefde geplaatste bloemstuk weggehaald en weggegooid. Zo ook een bos met zonnebloemen. Welk geestelijke met een goed zintuig doet dit nu? Zijn collegaís begrijpen hem ook al niet. Zelfs mgr. Punt niet want ik heb het ook aan hem verteld. Sterker nog: zijn eigen ouders begrijpen hem niet altijd. Van hun mocht hij rustig een homo relatie hebben en hoefde hij niet perse pastor te worden. Maar goed de rest hou ik maar voor mezelf. Elders op internet kunt u veel meer over hem lezen.

Het ergste is dat deze man gewoon door gaat alsof er niets aan de hand is. Onschuldige mensen die deze kerk betreden en niet van zijn achtergrond afweten.

Alles moet ook gaan in die kerk zoals hij dat wil, zelfs zijn collegaís hebben mij verteld dat ze ook niets in te brengen hebben. Deze man kan poeslief met je praten totdat je niet doet wat hij wil. Dan heb je de poppetjes aan het dansen. Ik ben ook niet de enige persoon die deze kerk is uitgegaan heel veel anderen zijn mij voorgegaan. Vooral allochtonen moeten het ontgelden.

Met Maria Processie wordt de Afrikaanse gemeenschap uitgenodigd en de Philppijnen om zo te laten zien dat ze zogenaamd multicultureel zijn.

 

Na dit gebeuren in de vredeskerk liet ik de pastor en de bisschop Jos Punt weten dat God zou komen met autoriteit. En dat is ook gebeurd. Kort daarna begon God met het openbaren van alle viezigheden binnen de RK en daar buiten.

Ik ben gestopt met het lezen van zijn preken omdat ik weet dat deze persoon zich mooier voordoet dan hij is. Ik lees zoveel tegenstrijdige dingen. 

Ik heb verschillende collega paragnosten/mediums geraadpleegd allemaal kwamen wij tot dezelfde conclusie. En ik vertelde niets van te voren. Ook collegaís die in de uitzending te gast waren, niet wisten over het artikel in de telegraaf en de pastor niet kenden wisten veel over hem te vertellen.

 

TOT SLOT: Pierre Valkering heeft mij wel gevraagd om terug te keren naar de kerk via de email maar heeft tot heden geweigerd zijn verontschuldiging aan te bieden. Ik weiger deze kerk nog ooit binnen te gaan, nu ik weet wat er op het altaar staat.

In zijn email correspondenties staan ook veel tegenstrijdige berichten. Het ene moment zegt hij dit en het andere moment weer dat. Ik heb ze allemaal bewaard voordat hij gaat zeggen dat het niet waar is.

 

Er wordt vreselijk geroddeld in deze kerk waarvan de secretaresse mw. E. Visser heel veel over pastor Valkering uit de doeken heeft gedaan aan mij, maar ook aan vele anderen. Zo wist ik niet dat Valkering homo was en een relatie had gehad met een andere homo voordat hij priester werd. Hiermee wordt er een overtreding gepleegd volgens het christendom. In de bijbel staat dat God man en vrouw voor elkander heeft geschapen. En gezien al de zedenzaken die naar buiten komen lijkt het mij geen gezonde zaak dat anders geaarden op het altaar staan. Ik ben niet tegen anders geaarden dat dit duidelijk mag zijn als u dit leest maar ik vind dit geen goede zaak op een altaar. Waar men u en mij uit de bijbel verkondigd hoe goed wij moeten leven en dat God man en vrouw voor elkander heeft geschapen en vervolgens de wet van God overtreden wordt.

Nu pas kom ik erachter na vele jaren.

Ik verwijs u naar het verhaal uit de bijbel Genesis 18-19 van Sodom en Gomorra

Sodom en Gomorra zijn twee steden waarvan de verwoesting door God in de Hebreeuwse Bijbel wordt vermeld in het boek Genesis. De steden behoorden tot de pentapolis (Grieks 'vijfstad'), samen met de steden Adama, ZeboÔm en Bela. In de Koran wordt grotendeels dezelfde beschrijving van de steden en de gebeurtenissen gegeven. Sodom en Gomorra lagen in Kanašn en waren -volgens de Bijbel en Koran- berucht vanwege de "verdorvenheid" van de inwoners. De naam Sodom heeft geleid tot de term sodomie, een uitdrukking voor 'zondige', verboden seksuele contacten, wat wel eens wordt gebruikt om homoseksualiteit mee aan te duiden.

In het boek Genesis wordt beschreven hoe beide steden door God werden verwoest in een regen van zwavel en vuur vanwege de morele verdorvenheid van de inwoners. Aartsvader Abraham pleitte bij God vergeefs voor het behoud van de steden. Hij suggereerde dat er misschien een paar rechtvaardigen in de steden waren. De enige rechtvaardigen waren echter Abrahams neef Lot met zijn gezin. Zij werden door twee engelen gemaand Sodom te verlaten en niet om te zien. Lots vrouw kon echter aan de verleiding geen weerstand bieden, zij draaide zich wel om en veranderde onmiddellijk in een zoutpilaar.

De plek waar Sodom, Gomorra en de drie andere steden gelegen zouden hebben, is ten westen van de Dode Zee.

Maar waarschijnlijk heeft hij mijn geld nodig want ik heb behoorlijk bijgedragen aan de renovatie van deze kerk van Vrede. Als er geld opgehaald wordt gaat hij dusdanig zitten dat hij precies kan zien wie wel en geen geld geeft. Ook de mensen die geld ophalen kijken goed wie wat geeft en vertellen het door aan de pastor

Wie denkt dat deze pastor niet roddelt over zijn medemens zit er glad naast. Toen het artikel in de krant verscheen heeft de pastor het niet nagelaten te roddelen over mij en anderen. Hij heeft zelfs een persoon van een website die over christenen schrijft benaderd mij mij in het kwade daglicht te plaatsen. Deze dame heb ik in beeld kunnen halen. Alhoewel ze zich schuil hield met haar naam en zich aan mij niet bekend maakte als man of vrouw.

Ze schreef mij dat ze geen kontakt had met de pastor en hem zelfs niet kende uit mijn mediumschap bleek dat ze gelogen had. Ik heb dit in handen van De Allerhoogste Bron gelegd.

 

Op zijn website roept hij oude mensen ook nog eens op om hun bezittingen aan de kerk na te laten. In een van zijn preken vraagt hij om hem bij je thuis uit te nodigen en dan weer zegt hij dat hij krap zit in zijn tijd. Ik heb maar besloten om hem in handen van God te leggen omdat Hij immers oordeelt. Ik ben in ieder geval heel veel energie kwijtgeraakt. Wat ik achteraf zonde vind. Ik had ze nodig om mijn medemens te helpen. Als er collecte is gaat hij zo zitten dat hij precies kan zien wie wat in het schaaltje doet. Regelmatig vraagt hij aan de kerkgangers om hun portemonnee open te trekken en gul te geven. Ik vind dit een kwalijke zaak omdat arme mensen op zoín wijze een naar gevoel gegeven wordt als zij geen geld hebben, kunnen ze ook niet naar de kerk. Ik heb hem hierover aangesproken. Dat is toch zeker niet spiritueel en God heeft dat ook zeker niet geschreven in zijn Heilige boek.

Hij heeft in ieder geval gebed nodig.

 
 

 

 

Vredesplein 1 Amsterdam zuid, De Pijp
 
Bijlage 1, brief GGD over indopen
Afzender:
GGD Amsterdam
Bezoekadres
Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam

Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
Telefoon 020 555 5581
Fax 020 555 5671

Aan:S. Amsterdam

Onderwerp: Infectieziekten
HygiŽne en Preventie

Datum 3 juni 2009
Onderwerp
Bijlagen
Behandeld door Kim Vogel
Email kvogel@ggd.amsterdam.nl

Geachte mevrouw Roeplall,

Naar aanleiding van uw vraag hoe hygiŽnisch te handelen tijdens het uitdelen van het brood en de wijn in de kerk, wil de GGD Amsterdam het volgende adviseren:

- alle geestelijken de handen met water en zeep wassen alvorens het brood te breken;
- vanuit de beker een kleine hoeveelheid uitschenken, in bijvoorbeeld een plastic wegwerp bekertje;
- de beker na gebruik afwassen met een afwasmiddel.

Het is belangrijk dat de handhygiŽne in acht wordt genomen wanneer er voedsel aangeraakt wordt. Ook is het drinken uit dezelfde beker niet hygiŽnisch omdat via speeksel onder andere virussen (b.v. griep, ziekte van Pfeifer, herpes) overgebracht kunnen worden.

Ik hoop dat u met deze informatie de geestelijken kan overtuigen het bovenstaande in acht te nemen. Voor vragen kan er altijd contact opgenomen worden met de GGD Amsterdam.

Met vriendelijke groet,

Kim Vogel
HygiŽne & Preventie