Vereniging Radio Sunshine is opgericht op 3 mei 2000 door:   

 

Serviela Roeplall: Voorzitter

Narish Parsan: Secretaris

Astrid Elburg: Penningmeester

 

Huidige bestuur:

Serviela Roeplall: Voorzitter

Korstiaan Lampe: Secretaris

Mr. Amina Muradin: Penningmeester

 

Radio Sunshine is zeer breed georiŽnteerd en is multicultureel.

De doelgroep zijn vooral volwassen Amsterdammers en Groot Amsterdammers. Er wordt ook aandacht besteed aan de jeugd.
Verder besteden wij aandacht aan: Zorg en Welzijn, Kunst & Cultuur, Sport & Recreatie, Onderwijs, Ouderen, Evenementen, Goede Doelen, Natuur & Milieu Welzijn, politiek, VREDE, gevarieerd wereld muziek en spiritualiteit in zeer brede zin.

Er zijn diverse vrijwilligers actief bij Radio Sunshine

De belangrijkste werkzaamheden van de organisatie zijn: Het maken van radio programma's die worden uitgezonden via het SALTO kanaal via de kabel en ether in Amsterdam en omstreken maar wij zijn ook wereldwijd te beluisteren.

Radio Sunshine probeert als organisatie het volgende hiermee te bereiken:

De luisteraars worden geÔnformeerd over en vinden van baat bij informatie over: Gezondheid in relatie tot spiritualiteit in relatie tot medische kennis in relatie tot muziek. Daarnaast is er gerichte informatie over allerlei maatschappelijke zaken, van vrijwilligerswerk tot veiligheid.

Radio Sunshine heeft de intentie bruggen te slaan tussen diverse culturen middels de inzet van vrijwilligers die omstanders op de maatschappelijke relevantie van de sociale Ėen culturele assimilatie moeten wijzen. Tengevolge van de politieke aardverschuiving staan burgers veel meer ruggelings naar elkaar toe dan met opgeklaarde gezichten. Men kan in de andere een potentiŽle boosdoener zien van wat bij de ene in het leven niet wil lukken. Aan deze attitude werd meer kracht bijgezet door de minister president die ten tijde van de Eerste Kamer verkiezing publiekelijk orakelde Nederland weer aan Nederlanders te zullen teruggeven. Hiermee creŽert hij de angst dat Nederland zich in handen van foute mensen zou bevinden in welke geval Nederland uit deze straffe houdgreep bevrijd zou dienen te worden. Dit brengt een battle opstelling met zich mee dan een open en hartelijke houding naar elkaar toe. Verder gooien uitlatingen als dat de multiculturele samenleving mislukt zou zijn, roet in het eten. Autochtone burgers denken in dat geval dat allochtonen de samenleving liever de rug willen toekeren dan dat zij actief participeren en een constructieve bijdrage leveren. In feite is Nederland terug naar af en zouden welzijnstaken die inmiddels zijn weg geŽmancipeerd, opnieuw moeten worden opgevijzeld en geÔmplementeerd. Radio Sunshine wil niet zo ver terug gaan naar het eerste gepasseerde station maar wil met een positieve instelling en een goed vertrouwen een leger aan vrijwilligers inzetten om het door verantwoordelijken verbrijzelde wegdek opnieuw te plaveien teneinde het begaanbaar te maken. Sociaal vertrouwen wordt doorgaans gemeten aan de hand van de mate van instemming met de stelling, in het algemeen zijn de meeste mensen te vertrouwen. Wie vertrouwend van aard is, denkt dat mensen het meestal goed bedoelen en er niet op uit zijn zo veel mogelijk eigen voordeel te behalen ten koste van anderen. Radio Sunshine gaat daarom tot het uiterste op vrijwillige basis, biedt en deelt met de multiculturele samenleving zonder onderscheid te maken in Ras, Stand, Geloof, Religie, Levens beschouwing of Geaardheid.

Radio Sunshine biedt u: HARMONIE, HOUVAST, INZICHTEN, KRACHT, LIEFDE, RUST,TROOST, VREDE EN VREUGDE.

Sociale cohesie: Radio Sunshine leert de mensen te werken aan hun eigen persoonlijke groei en ontwikkeling.

Radio Sunshine besteed aandacht aan vergeving: stress vrij leven betekend: een gezond leven.

Radio Sunshine besteed aandacht aan spiritualiteit in zeer brede zin: meditatie is een onderdeel daarvan: lichaam geest en ziel in balans brengen betekend leven in goede gezondheid.

Geleide meditatie. Stap voor stap worden luisteraars meegenomen naar een visualisatie. Mensen worden zich dan bewust van bepaalde ervaringen in hun leven en brengen die in het Goddelijk licht.
Meditatie helpt je te ontspannen, je gedachtestroom tot rust te brengen en intenser het huidige moment te beleven. Meditatie leert je jouw geest te kalmeren, gedachten en gevoelens te observeren en accepteren. Je wordt ontvankelijk voor de werking van het Goddelijke in je leven en neemt dat mee in de keuzes die je moet maken of het werk dat je doet.

Blokkades worden zo bewust weggewerkt.

Radio Sunshine helpt mensen op hoog nivo te werken aan hun bewustwordingsproces, dus met leven in het nu.

Wat uniek is, dat luisteraars zelfs hun auto's aan de kant zetten om mee te doen met de meditatie.


Telefonisch en per email kunnen luisteraars reageren. Radio Sunshine biedt de mensen ook een nazorg indien nodig.

 

Telnr. prive:   06-41250710