Wat zijn Symbolen en Voorwerpen
die met de gothic subcultuur
worden geassocieerd.

Symbolen zijn tekens die voor een ieder een persoonlijk een bepaalde betekenis kunnen hebben.
Deze symbolen kunnen dan ook zowel voor man als vrouw een speciale betekenis hebben.
Neem bijvoorbeeld al de symbolen welke gebruikt zijn van de mysterie planeten.
als mede van de Chinese sterrentekens! welke al eeuwen oud zijn.
Ook Voorwerpen kunnen dan ook zowel voor man als vrouw een speciale betekenis hebben.
Neem bijvoorbeeld een Timmerman of metselaar waarbij het voorwerp het beroep associeerd.

 


Venus van Willendorf

D prehistorische Venus van Willendorf zou als vrouwelijk vruchtbaarheidsfiguurtje hebben gediend en heeft daarbij dus ook een magische functie.
De oude Grieken streefden in hun goden- en atletenbeelden het schoonheidsideaal, de
Esthetica na, terwijl de klassieke Romeinen eerder het zogenoemde verisme (zie Kennisreservoir 'Portretten') aanhingen.
 
Het Yin en Yang-teken

Het is een cirkel bestaande uit twee precies in elkaar passende komma's, een zwarte en een witte.
In allebei zie je een punt van de tegengestelde kleur.
Leuk zo'n ding, maar vergis je niet: het wil een onbijbelse gedachten uitbeelden.
Er zijn aardig wat woorden nodig om het te beschrijven wat er in dit symbool is uitgedrukt.
De oorsprong van dit symbool ligt aan het TAO, wat weg betekent, maar ook het 'al' of de 'oerwet'.
Het zijn twee tegenpolen die je in alles terugvindt.
Yin is o.a. het vrouwelijke deel, het koude en het donkere;
Yang is het mannelijke, het warme, het lichte deel.
Er is geen Yin zonder een beetje Yang en omgekeerd.
Vandaar de stip van de tegenovergestelde kleur in beide komma's.
De leer van Yin en Yang vormt de
basis van acupunctuur en macrobotiek.
Yin en Yang in het menselijk lichaam

Ook het menselijk lichaam is yin en yang:
zo is de bovenkant van het lichaam yang en de onderkant yin;
de achterkant is yang, de voorkant is yin.
Yin en Yang

Ieder van de acht trigrammen staat voor een bepaald energieniveau
Trigrammen
( Winter )( Nacht)
( Lente )( Ochtend )
( Zomer )( Na-middag )
( Herfst )( Avond
)
Roos.
De roos heeft vele betekenissen, die allen te maken hebben met een rein en zondeloos leven.
Ze duidt op schoonheid, de navolging van Christus, de liefde en de vergankelijkheid van het leven.
De roos komt op veel grafmonumenten en in rouwadvertenties voor met een gebroken steel, als symbool van een afgebroken leven.
Soms zien we ook een verdorde roos afgebeeld, het symbool van een verwelkt lichaam.
De bloem komt in de symboliek met en zonder doornen aan een steel of aan een tak voor.
In de Christelijke symboliek verwijst de roos naar Maria en het lijden van Christus.
Maria wordt ook wel de roos zonder doornen genoemd.
De vijf blaadjes van de roos worden verwijzen in de symboliek naar de vijf wonden van Christus en zijn dan ook het teken van martelaarschap.
Zonnebloem
De zonnebloem staat altijd met de bloem naar het zonlicht gedraaid.
Het is het symbool van het gezicht dat altijd naar het licht (Christus) is gedraaid
.
Papaverbollen
Oorspronkelijk het symbool van de god Hypnos, de god van de slaap.
Later het 'Christelijke' symbool van de gelukzalige tijdelijke slaap.
Wie dood was 'sliep' immers tijdelijk in de gelukzalige wetenschap dat op de dag der wederopstanding eenieder gewekt zal worden door trompet- en hoorngeschal
 

 

Yang

yinyang.gif (2208 bytes)

Yin

Actief

Passief

Warm

koud

Leven

Dood

Zomer

Winter

Man

Vrouw

Dag

Nacht

Oneven

Even

Zon

Maan

Vuur

Water

 

Het Yang-teken.

Yang is het mannelijke, het warme, het lichte deel.
Het Yin-teken.

Yin is o.a. het vrouwelijke deel, het koude en het donkere;

Oog van Ra

Ook wel 'Het oog van Horus' genoemd.
Het symbool stond afgebeeld op de cover van de 'Vision Thing' CD van The Sisters of Mercy, en verkreeg hierdoor een grote populariteit onder goths.
Ra is de Egyptische zonnegod
.


Ankh-kruis of sleutelkruis

Het Ankh kruis, dat is een kruis met een lus erboven aan; komt uit het vroegere Egypte.
Op sommige afbeeldingen houdt de Farao dat kruis in zijn handen.
De sleutel suggereert het ontsluieren van de mysteries tussen hemel en aarde.
Het wordt ook wel levenssleutel genoemd.

Een bedenkelijk symbool is het 'Vredesteken', waarin een omgekeerd kruis valt te zien
.
Dat maakt het christendom belachelijk.
 


Kruis.
Het bekende Kruis, zoals je dat in de kerk ziet, staat voor het kruis waar de Here Jezus aan gehangen heeft, en zo Zijn leven voor ons allemaal over had.
De Vis of het Ichtusteken.
Ichtus is een afkorting voor de Griekse woorden Jezus Christus, Gods Zoon, verlosser.
Toen de eerste christenen erg vervolgd werden, moesten ze onderduiken.
Maar hoe wisten ze nu van een ander of hij ook christen was, zodat hij te vertrouwen was.
Daar gebruikte ze de Vis voor, in het Grieks ICHTUS.
ICHTHUS betekent letterlijk 'vis'.
De I staat voor Jezus, de CH voor Christus, de T voor THeou, de U voor Uios, de S voor Soter.
Vertaald Jezus Christus Gods Zoon Verlosser.
Ze tekenden dan een Vis op een steen of in het zand en dan wisten ze of ze met christenen te maken hadden of niet.
Hugenotenkruis.
Het Hugenotenkruis, ooit een teken van de Franse protestanten, is tegenwoordig het symbool van reformatorische christenen.
Het kruis heeft een mooie symbolische betekenis.
De herkomst is moeilijk te achterhalen.
Maar het is te veel om het allemaal uit te leggen
.
Pentagram.
Maar wist je dat een 5-puntige ster, waarvan de lijnen naar de punten zijn doorgetrokken het teken van macht in hekserij is?
Dat kruis heet pentagram.
Klik op het plaatje voor grotere afbeelding
De vijfster gevormd door een in één lijn doorgetrokken vijfpuntige ster.
Een andere benaming is de Druïdenster of Druïdenvoet.
Het pentagram is de symbolische weergave van de weg die de mens volgt in zijn streven naar volmaaktheid.
Het pentagram bekleed in vele religies een voorname en mystieke plaats en was ook in Mytrascultus reeds bekend.
Wie het pentagram goed bekijkt merkt een gelijkenis op met het menselijk lichaam.
Het hoofd, de armen en de benen.
Deze houding is de uitdrukking van een harmonieus mens met een wakker denkvermogen, een ruim gevoelsleven en een stevige fysieke basis (Leonardo Da Vinci).
Het pentagram straalt een grote dynamische kracht uit.
Het is de bron van mystiek licht dat in alle
richtingen verspreid wordt.
Bij het dragen van een pentagram dient men dan ook te weten met welke energieën men omgaat.
Het is volkomen misplaatst van dit symbool gebruik te maken als men de betekenis er niet van kent.
Het kan nare gevolgen hebben.
In de gnostiek symboliseert het pentagram de vijf elementen: licht, vuur, lucht, wind en water.
De Bogomielen gebruikten het als herkenningsteken.
In de christelijke iconografie wordt het pentagram als symbool voor de vijf wonden van Christus gebruikt en analoog met de cirkel als symbool voor het verknopen van begin en einde in Christus (alfa en omega).
In de vrijmetselarij speelt het pentagram een zeer belangrijke rol en noemt men het "vlammende ster".
De vijf punten symboliseren de stralen van de zon en het midden staat een G geschreven die staat voor God, Gnossis en Geometrie.
Afgebroken zuil.
Symbool van het plotselinge (veelal jonge) afgebroken leven.
De zuil komt voor als afbeelding op een grafmonument en als grafmonument zelf.

Veelal wordt ze versierd met guirlandes.
Anker.
Symbool van standvastigheid, vastberadenheid en trouw.
Het is ook het symbool voor zeelieden.
Als Christelijke symbool wordt er de band met Christus mee aangegeven.
Geboorte ster'.
Wordt ook wel met een vierpuntige ster weergegeven
De 'vijfpuntige ster is een pentagram.
In de oudheid was dit het symbool voor wel- slagen en gezondheid.
In de Christelijke leer staan ze voor de 5 wonden van Christus.
Ring.
Twee met elkaar verbonden ringen symboliseren de hemel en de aarde en de verbondenheid van twee mensen.
De ring is net als de cirkel het symbool van oneindigheid van perfectie en bijgevolg van God.
Ze zijn de Alpha en Omega die in elkaar overvloeien.
Het is het natuurlijke symbool van zon en maan.
Voor de primitieve mens was zon en maan gelijkwaardig.
Visueel zijn ze ook even groot.
De eerste woningen waren cirkelvormige tenten.
De eerste dansen waren cirkeldansen, zij brachten de mens in trance en gaven een gevoel van heelheid.
De voorstelling van de steen der wijzen, de ridders van de ronde tafel, de slang in de vorm van een cirkel die in haar eigen staart bijt was bij de gnostici het symbool van de wijsheid en van de onsterfelijkheid.
God wordt beschreven als een cirkel waar de omtrek nergens en het middelpunt overal is.
Het ei, dat in doorsnede overal rond is en als geheel gezien wordt als ovaal houdt in zich de "vesica piscis" gevangen.
Het is het oersymbool van de schepping en de uitdrukking van de scheppingskracht.
De "vesica piscis"(blaas/kruik-vis) is het symbool van het geslachtsorgaan van de vrouw, Delphi en vis.
De twee cirkels die elkaar voor een stukje overlappen creëren
een biologische symboliek.
De vesica piscis is eveneens het symbool van de moeder godin die de wereld baart.
Het gemeenschappelijk deel van de vesica piscis heeft de vorm van een vis.
Uit de combinatie van vrouw en vis ontstaat in de mythologie de meermin.
De meermin is een archetypisch symbool. De vesica piscis wordt gebruikt bij rituelen in de zwarte magie.

Slang symbool. .
Wordt veelal weergegeven zonder kruis eromheen.
Esculaap teken.
Het teken is genoemd naar Aesculapius, de Romeinse benaming voor de Griekse god van de geneeskunst Asclepius.
Hij was van oorsprong een arts, die later werd vergoddelijkt en als zoon van de zonnegod Apollo werd gezien.
In de tempels die ter ere van Asceplius werden opgericht, werd hij meestal afgebeeld met staf en kronkelende slang.
Priesterartsen hielden in de tempels slangen, die zij als het symbool van levenskracht zagen
.
Boeren Ploeg.
Ouderwetse ploeg waarmee boeren vroeger het land ploegde.
Metselaar.
Weergegeven door een troffel en een steenbeitel.
Loodgieter.
Waterkraan, soldeerhamer/ijzer en vlam om het soldeerlood te smelten.
Smid.
Aanbeeld, tang en hamer.
Steenhouwer.
Passer, steenbeitel en de karakteristieke ronde hamer.
Timmerman.
Weergegeven worden hier: rechthoek, houtboor, beitel, bijl en boomzaag.


Jurist.
Het zwaard in het symbool kan ook weergegeven worden door een geblindoekte vrouw (vrouwe justitia).

Duif met palmtak.
Symbolisch voor het eind van de zondvloed, toen de duif een olijftak naar de ark van Noach bracht.
De duif als heilige geest is het klassieke symbool van vrede.
De duif wordt veel als ornament gebruikt bij graven.
Naast de algemene betekenis van vrede (de duif is dan veelal voorzien van een palmtak of olijftak) is ze ook het symbool van verzoening.
De duif verwijst ook naar eenvoud, onschuld en zuiverheid.
In de christelijke traditie is de duif zittend op een grafsteen het symbool van de ziel van de overledene, die krachten verzamelt voor de reis naar de hemel.
Ook is ze het symbool voor de verloste ziel van de overledene.

Konijn.
Symbool van vruchtbaarheid, als symbool geluksmascotte uw fortuin en van liefde voor dit (knuffel)dier.
Adelaar.
Wanneer vroeger een keizer werd gecremeerd liet men een adelaar (het symbool van de keizer) naar de 'hemel' vliegen.
Het was dan de symbolisering van het opvliegen van de ziel naar de goden.
Ook is de adelaar als 'de koning van de vogels' het symbool van de hemelbestormende macht en weerbaarheid.
Als Christelijk symbool is de adelaar het symbool van de evangelist van Johannes.
Tevens is het het symbool van de op de kerk neerdalende genade van de geest.Swastika, een symbool van het geluk
Sinds mensenheugenis een symbool van het leven, de vreugde en het geluk.
SWASTIKA
De Swastika wordt in het westen om begrijpelijke redenen als een negatief symbool gezien.
Door het misbruik dat Nazi-Duitsland heeft gemaakt van dit symbool en heden ten dage racisten en neo-nazi's, roept het bij ons in het Westen uitgesproken negatieve reacties op.

In het Oosten echter, is de swastika een reeds duizenden jaren oud symbool voor het hogere goddelijke systeem, dat ten grondslag ligt aan de op aarde beleefde werkelijkheid.
Dit symbool staat in het Oosten niet alleen voor de voortgang in het leven, het goede verloop van jong naar oud, maar ook voor de eeuwig voortdurende reïncarnatie, het proces van wedergeboorte na de dood.
Belangrijk is de betekenis van de Swastika als brenger van geluk.
In het denken van het Oosten wordt de gang van de wereld bepaald door elkaar in evenwicht houdende krachten, vergelijkbaar met de ideeën achter de begrippen Yin en Yang.
Om een evenwicht te bereiken dient tegenover een positieve kracht een negatieve kracht geplaatst te worden.
In het oude China was de Swastika voorbehouden aan de keizer, die de beschermer was van de hemelse harmonie.
 

Een bijzonder symbool is de dreamcatcher
Dromen Vanger
Een bijzonder symbool is de dreamcatcher (dromen vanger).
Het is een symbool dat door de Indianen gebruikt werd en het bestaat uit een cirkel met daarbinnen het web van een spin.
De ring is versierd met leer, veren en koorden.
Het is de bedoeling de dreamcatcher boven het bed te hangen om het goede uit de dromen op te vangen en te bewaren voor de rest het leven.
Elke boze droom zal door het gat in het midden verdwijnen en de eigenaar zal er verder geen last meer van hebben.

Als het boven een bed van een baby hangt zal het alle kwade zaken (ziekte, enge dromen en boze geesten) opvangen in het web zodat het kind er geen last van heeft.
Als uw kind slaap problemen heeft of last van nachtmerries kunt u een dreamcatcher ophangen en het kind het verhaal vertellen om het wat rust te geven.
Het Darwin symbool.
Het is een beschermend symbool voor evolutionisten.
Dit symbool, de vis met pootjes, is de tegenhanger van het Christelijke vis symbool.
Het symboliseerd de evolutie en het beschermende oppergezag van wetenschappelijke redelijkheid over geloof.

Hoefijzer.
Een hoefijzer wordt vaak in verband gebracht met geluk.

Waar komt dit vandaan?
Dit bijgeloof komt uit een ver verleden.
Een hoefijzer wordt van ijzer gemaakt en toen dat materiaal nog maar net bestond zag men het als toverkracht dat het vervormd kon worden als het gloeiendheet werd gemaakt.
En nog veel magischer vond men het dat het, als het uit het vuur direct aan de paardenhoef werd genageld, het dier geen pijn deed.
Men zag het als een soort tovenarij en met tovenarij kon je boze geesten en duivels op afstand houden.
Daaruit is het symbolische idee voortgekomen dat een hoefijzer bescherming geeft.
Maar een hoefijzer beschermt natuurlijk ook letterlijk: tegen de hardheid van de grond.
Ondanks dat er zo'n 500 kilo op staat, slijt een ijzer nauwelijks en vervormt het niet.

Veel hoefsmeden bevestigen een hoefijzer vandaag de dag nog steeds met 7 hoefnagels: het geluksgetal 7.
Om het hoefijzer te laten werken moet het met de open kant naar boven op de huisdeur gespijkerd worden.
Als een letter U dus.
Dat komt omdat men er vroeger een paar takjes in vastmaakte, die er als een soort horentjes bovenuit kwamen.
Het gebruik van horens tegen bescherming van gebouwen is al duizenden jaren oud en dat komt weer voort uit het geloof in de duivel: een duivel heeft ook altijd horentjes.
En ook al is de duivel een vijand, zijn horens worden tot op de dag van vandaag beschouwd als een teken van geluk

De oude Grieken en Romeinen gebruikte het hoefijzer om rijkdom en geluk in huis te brengen.


Klavertje 4.
Klaver met vier blaadjes brengt geluk, of het nu met geld is, in het spel of in de liefde.
De oorsprong van de legende van het vinden van een klavertje vier (en het Geluk dat het zou brengen) voert terug naar de tijd van St.Patrick.

St. Patrick werd in 387 geboren in Schotland.
Zijn echte naam luidde Maewyn Succat.
Op zijn 16e werd hij ontvoerd door piraten en verkocht als slaaf.
Tijdens zijn zes jaar durende slavernij kreeg hij steeds vaker religieuze visioenen en putte hij kracht uit het geloof.
Hij ontsnapte, reisde naar Frankrijk en werd priester.

Op zijn 60e keerde hij terug naar Ierland om daar het Christendom te verspreiden.
Men zegt dat Maewyn een onvoorstelbaar sterke persoonlijkheid bezat waarmee hij steeds iedere tegenslag wist te overwinnen.
Het klavertje gebruikte hij als een metafoor om de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest aan te duiden.
Het klavertje vier had de vorm van een kruis en men geloofde in het algemeen dat dit een teken was van perfecte eenheid.

De legende zegt dat St.Patrick alle slangen uit Ierland wist te verjagen.
Ze kropen naar zee en verdronken.
De slang was een symbool van een vroeger heidens geloof en met dit tot de verbeelding sprekende verhaal wist hij uiteindelijk Ierland te redden van het heidendom.
Saint Patrick wordt vaak afgebeeld in bisschoppelijk gewaad met slangen en een klaverblad (shamrock) aan zijn voeten.

St.Patrick overleed op 17 maart 460.
Vanaf de zevende eeuw wordt hij op 17 maart herdacht door de Ieren - waar ook ter wereld - met een groot feest ("St.Patrick's Day")
Davidster.
De davidster symboliseert het harmonieuze samengaan van het vuur van het mannelijke en het water van het vrouwelijke.
De gekruiste driehoeken stellen ook lucht en aarde voor.
De ster heeft zes punten waarbij een onzichtbare zevende spirituele transformatie voorstelt, weerspiegelend in het innerlijk oog van de tovenaar, ziener, priester of priesteres.
De Draak
Draken, gewoonlijk gebruikt om vrede en voorspoed te bevorderen, helpen de drager ook om vijanden in de oorlog te overwinnen - u moet kiezen hoe u de kracht van de draak wilt gebruiken.
De Hagedis
Een hagedis, op de buitenkant van een huis geschilderd, brengt geluk.
Is ook bevorderlijk voor goede ogen en brengt wijsheid.
Hand van Fatima
deze krachtige amulet is heel populair in het midden-oosten.
Het is een zegenende hand die voornamelijk op deuren of muren van een huis wordt gebruikt om de bewoners te beschermen.
Een Hartje
Dit wordt gewoonlijk gedragen om liefde en vreugde aan te trekken.
Maar vroeger werd een hart-amulet gebruikt om de drager tegen kwade spreuken te beschermen.
Een Kat
De Oude Egytenaren geloofden dat katten heilig waren en de maan symboliseerden.
Zwarte katten gelden als geluksbrengend, maar sommige mensen zijn er bang voor.
Alleen u zult weten of een katmascotte u goed doet, vertrouw dus op uw intuitie.
Een Kikker
Kikkermascottes, die rijkdom, vruchtbaarheid, gezondheid en een lang leven brengen, moeten door geliefden worden gedragen om voor een gelukkige relatie te zorgen, gezegend met wederzijdse hartstocht en trouw.
Kleding
Ieder kledingsstuk kan de drager geluk brengen, speciaal in de wedstrijdsport.
Rugbyers hebben vaak "gelukssokken", en sommige tennissers dragen een heel toernooi lang hetzelfde t-shirt.
Muntstuk
Traditioneel is dit een zilveren muntstuk, maar als het voor u de juiste munt is, zal ook een onaanzienlijke stuiver u geluk en rijkdom brengen.
Pauw
De veren van de pauw wordt gezegd dat ze ongeluk brengen, aangezien ze het kwade oog zouden voorstellen.
Maar de vogel zelf brengt geluk en symboliseert de overwinning van het eeuwige leven op de dood.
Scarabee
Deze oude Egyptische talisman is een symbool voor schepping en wederopstanding, en brengt lichamelijke, spirituele en mentale gezondheid.
Ze dient ook als bescherming tegen kwade invloeden op de reis van het fysieke naar het spirituele niveau.
Schildpad
De schildpad, symbool van de aarde, beschermt tegen toverspreuken en allerlei kwade geesten.
Sleutel
Sleutels die door de Grieken en de Romeinen werden gedragen om geluk te brengen, een vooruitziende blik te geven en het oordeel te verbeteren, symboliseerden de god Janus, de poortwachter van de hemel en de hoeder van alle deuren.
Janus had twee gezichten, hetgeen hem in staat stelde zowel in de toekomst als in het verleden te kijken.
De Japanners gebruiken een sleutelmascotte om rijkdom, liefde en geluk te brengen.
Spin
Spinnen, die succes in zaken en geldzaken brengen, werden in de middeleeuwen in een notedop gedaan en om de hals gehangen om de drager tegen ziekte te beschermen.
Tanden en kiezen
In China wordt een tijgertand beschouwd als een kostbare talisman voor mensen die gokken of speculeren.
In Rusland worden namaaktanden gebruikt als amuletten om kinderen tegen ziekten en kwade invloeden te beschermen.
Vis
Vismascottes, symbool van het vroege Christendom, trekken overvloed en rijkdom aan voor schepping en vruchtbaarheid.
Ohm
Hindoes geloven dat de schepping is voortgebracht door de klank ohm.
Kralen
Glazen kralen symboliseren de "alziende" godheid die gevaar afwendt.
Grieks kruis of benedictuskruis
Deze beide kruisen weren alle boze geesten af met de boodschap "ga achter mij staan".
Lam
Het Christelijke embleem van de verlosser.
Een lam met een kruis en een vlag wordt gedragen als bescherming tegen ongelukken, stormen en ziekten.
Lotus
Deze bloem brengt geluk en wordt in India ook gebruikt als amulet tegen ziekte en ongevallen.
Hij symboliseert Lakshmi, de godin van schoonheid en geluk.
De Egyptenaren zagen de lotus als een symbool van de zon, en geloofden dat hij helderheid van denken en wijsheid bevorderde.
Dromenvanger
Indianen geloven dat het zelf vervaardigen en ophangen van een dromenvanger boven het bed nare dromen weert.
Eeuwenlang al maken Indianenouders dromenvangers om boven het bedje van hun kinderen te hangen.
Tijdens de nacht worden de nare dromen gevangen in het ‘web’ en volgens de legende glijden ze er dan in de morgen af en drogen ze op in de ochtendzon.
Fijne dromen kunnen ongehinderd hun doorgang in het centrum van de dromenvanger vinden en treden daarmee het leven binnen van de dromer.
Ban de Bom
Iedereen kent wel het ‘Ban de Bom’ symbool met 4 spaken.
Dit symbool is in 1957 ontworpen door Gerald Holtom voor de Aldermaston-mars tegen atoomwapens.
De ontwerper kwam tot dit ontwerp door zijn wanhoop.
Hij vertelde:"Ik tekende mijzelf - als wanhopige enkeling - met de handen, palmen naar buiten en naar beneden uitgestrekt op de manier van Goya's boer voor het vuurpeloton.
Ik bracht de tekening terug tot lijnen en trok er een cirkel omheen.“

De ontwerper realiseerde zich dat dit symbool omgedraaid de levensboom op zijn kop was.
Daar waar de levensboom een symbool van hoop en herrijzenis is, geeft zijn symbool weinig hoop en is dan ook unilateraal te noemen.

Het symbool van ’Ban de Bom’ met de vierspaken is numerologisch te verklaren via het getal 4, dat het getal van de aarde, vormgeving, de materiele wereld en ons denken is.
Het is de materie die door de vier elementen wordt getransformeerd tot bouwstenen in onze stoffelijk evolutie.
Het getal 4 echter is dan ook een materieel getal omdat het meetbaar is door hoogte, breedte, lengte, temperatuur, gewicht en tijd.
Het geeft bovendien onze communicatie weer die via talloze wegen tot uitdrukking gebracht wordt door woord, gebaar, aanraking en strijd.

Via het kristallisatieproces komt vorm tot manifestatie en door groei tot leven en haar 32 vormen van symmetrie die samen (3 + 2) het getal 5 te zien geeft.
Het getal 5 is het getal van vrijheid, bevrijding, ruimte en verbonden met de ethersfeer of wel de hogere frequentie van denken waar wij spreken over het verlichte denken.
Peace, the third way
Het " Peace, the third way" symbool met zijn 6 spaken straalt hoop uit omdat het verbindingen vanuit het centrum in alle richtingen heeft.
Numerologisch gezien is het getal zes, het getal van de heilige voltooide schoonheid in harmonie, van vrede.
Het wordt ook wel het volmaakte getal genoemd, aangezien zes gelijk is aan de som van 1 + 2 + 3 = 6 en eveneens deelbaar door 1 - 2 en 3.
Het even- en het oneven getal, zodat het de onevenwichtigheid oplost.
Het evenwicht, maakt een einde aan de spanning als gevolg van de dualiteit (negativiteit contra positiviteit), waardoor oorlogen tot het verleden behoren.
Legende kruisen :
1. Grieks kruis
2. Latijns kruis
3. Petruskruis
4. Philippuskruis
5. Andreaskruis: Bourgondisch kruis in de heraldiek (St.Andries was de patroonheilige van de Bourgondische hertogen)
6. Cruxmonogrammatica: vereenvoudiging van het chrismon
7. idem als 6 maar gekanteld waarbij de x bewaard blijft
8. Patriarchale kruis
9. Dubbelkruis
10. Pauselijk kruis
11. Taukruis of Antoniuskruis
12. Taukruis van de Antonieten
13. Gaffelkruis, is ook een runeteken
14. Vereenvoudigde gaffelkruis
15. Krukkenkruis, ook Bourgondisch kruis (zie ook 5)
16. Hakenkruis of swastica
17. Ankerkruis of muurkruis.
18. Maltezerkruis: embleem ‘Orde van Malta’
19. Vroeg-christelijk ankerkruis.
20. Hengselkruis of anchkruis. Soms ook koptisch kruis genoemd. Oud-Egyptisch teken voor leven.
21. Rozenkruis
22. Jeruzalemkruis: embleem ‘Orde van het Heilig Graf’ en wapenschild van de stad Jeruzalem.
23. Herkruiste kruis
24. Russisch kruis
25. Kruisnimbus: wordt enkel gebruikt als nimbus voor Jezus.
26. Prefatiekruis: gevormd door twee letters van Vere Dignum (V=menselijke natuur van Chistus en D=Goddellijke natuur).
Veelal gebruikt op missaals en communieprentjes