Aura

 

Hieronder staan per kleur de betekenissen beschreven vanuit een esoterische benadering, met links de kleur, en rechts de uitleg ervan.
Sommige kleuren kunnen iets afwijken van de werkelijke kleuren.

In de spirituele uitzending van Radio Sunshine, meestal op de woensdag avond rond 20.30u mag er een luisteraar inbellen dan bekijk ik je aura op afstand, ik vertel dan de persoon wat ik zie en voel dus wat ik mag waarnemen. Ik vertel dan wat ik van de Allerhoogste Bron op dat moment mag door geven. Tot nu toe heb ik er geen ÚÚn naast gezeten. 

WAT IS EEN AURA?

Een aura is een energieveld/halo waarmee elk mens en ieder levend wezen omgeven is. Het is niet zomaar waar te nemen met onze ogen door de doorsnee mens, maar paranormaal begaafden en aura-readers kunnen het zien of voelen.

De aura is een trillend krachtveld waarin diverse subtiele krachtvelden zijn gehuisvest die onze innerlijk gesteldheid weergeeft. De krachten hebben hun eigen diverse kleuren die iets vertellen hoe iemands welzijn zich op dat moment voor staat. De aura is constant in beweging en kleuren wisselen zich af afhankelijk hoe iemand zich voelt.

Naast onze gevoelens zit binnen in de aura onze unieke onsterfelijke ziel, het bovenmenselijke deel van ons leven waarmee we nauwelijks bewust in contact staan.

De aura is een ellips / ei-vormig krachtveld dat ongeveer 1 meter om ons lichaam zit en zich uitstrekt tot 2 1/2 tot 3 meter buiten ons lichaam.

Hoe beter de lichamelijke en mentale conditie is, hoe sterker de aura is.

Een sterke aura trilt sterker dan een verzwakte aura.

Een aura kan dus snel vertellen hoe iemand's conditie op dat moment is.

Een verzwakte aura maakt je kwetsbaar voor invloeden van buitenaf en heeft vermoeidheid en verminderde weerstand tot gevolg.

De aura kan door de diverse kleuren ons veel vertellen over ons karakter, lichamelijke conditie, emoties en psychische blokkades, onze talenten, het verleden en mogelijk ook uit onze vorige levens.

De aura wordt dus door ons zelf gevormd en is ook per mens uniek, een echte regelvorm voor de aura is er niet, we kunnen alleen proberen om het te doorgronden.

Behalve mensen hebben ook dieren en planten een aura en ook alle voorwerpen.

Er zijn wel verschillen met de aura van de mens.

Die van een mens is heel dynamisch en levendig, die van dieren zijn wat minder levendig omdat hun gevoelens meer gebaseerd zijn op instinct en meestal tref je daar de kleur rood aan.

Voorwerpen en planten hebben een statische aura, daar is geen verandering in te bespeuren.

Een aura is niet gebonden aan lichaamsbouw.

Als er iemand per ongeluk een arm verliest dan zal zijn aura nog steeds deze arm laten zien, een teken dat onze spirituele ik niet lichaamsgebonden is.

Hetzelfde doet zich voor bij dieren en planten.

Aura foto's van kapotte bladeren laten een aura zien van een volledig blad.

De aura kan op diverse manieren gezien worden, door een paranormaal begaafde (helderziende) door het te fotograferen door middel van de Kireliaanse methode.(aura foto's) of door het leren zien.

Door de kleuren te herkennen kan je uit de aura de betekenis ervan doorgronden. (hieronder een uitleg van de kleuren)

Verder kan je de aura op diverse manieren aanvoelen en waar zo nodig weer herstellen / healen en het op te laden zodat het gezonder wordt waardoor het een positief effect heeft op het fysieke lichaam.

De aura is een krachtveld dat door middel van oefeningen te besturen en beheersbaar wordt.

De aura bestaat uit zeven lagen die ieder hun eigen functie hebben, anderen houden het op drie lagen.

Binnen de aura zitten zeven knooppunten op verschillende plekken, de chakra's.

De aura wordt verdeeld in een aantal "lagen."

Net langs het lijfelijke lichaam is er de etherische aura, "etherisch dubbel"of etherisch lichaam aanwezig.

Deze aura is verantwoordelijk voor het doorgeven van de levensenergie die uit de kosmos op je inwerkt.

Zo'n 40 cm van de huid van het fysieke lichaam af ligt de astrale aura of het astrale lichaam. Dit is de aura op grond waarvan je soms een indruk van iemand krijgt. Omdat het astrale lichaam onze emoties herbergt, heet het ook wel het emotionele lichaam. Als een kring om je hoofd ligt het mentale lichaam. Het loopt als een cirkel, waarvan het middelpunt zo ongeveer tussen je wenkbrauwen ligt naar boven en naar beneden, waar het ergens tussen de tepels zijn laagste punt heeft.

Links en rechts raakt de cirkel de schouderpunten.

Het mentale lichaam helpt je bij het denken, fantaseren je intu´tie, fantasie en bij creatieve processen.

De buitenste laag is het spirituele lichaam dat groter is naarmate een mens verder is in zijn spirituele ontwikkeling.

In je spirituele lichaam liggen vermogens opgeslagen die je van je ouders hebt mee gekregen.

Mensen kunnen elkaar be´nvloeden door middel van de aura.

De aura is een krachtveld waarin je gevoelens, emoties en spanningen zich bevinden en als je dicht bij iemand staat kan je aura met hem of haar samensmelten. Als je gevoelig genoeg bent kan je zijn gevoelens, emoties en spanningen voelen en zelfs wat meenemen.

Meerdere mensen die bij elkaar zijn vormen samen ook een grotere aura. Op die manier kunnen ze elkaar be´nvloeden met hun emoties of gevoelens. stemmingen worden gemaakt door mensen en als meerdere mensen een bepaalde stemming delen dan gaan ze elkaar be´nvloeden via de aura.

Daarnaast kan je negatieve gedachten maar ook positieve energie via de aura met anderen delen.
Als je je concentreert kan je zelfs (on) bewust een bepaald gedachte via je aura als energie naar de buitenwereld loslaten.  

Iemand die er voor open staat kan via zijn chakra's die gedachte oppikken en verwerken,
Zo kan je dus gedachten of emoties met elkaar delen zonder contact met elkaar te hebben. Daarnaast is het ook mogelijk die gedachte/energie/gevoelens in een voorwerp vast te leggen bijvoorbeeld in een sieraad, tekening etc.

Enkele voorbeelden van aura contacten:

Iemand is heel gespannen en heel intens bezig waardoor hij zelf zoveel energie opwekt dat hij het via zijn aura uitstraald naar mensen die er gevoelig voor zijn. Hun aura pakt die energie op en diegenen die er geen raad mee weten raken er zelf gespannen, door die ander persoon.

Er zijn diverse manieren om je er tegen te beschermen.

De benen bij de enkels over elkaar en de armen over elkaar vormen een mentale blokkade van je aura.

Onbewust zullen mensen dit als lichaamstaal ook doen als ze zich ergens voor willen afsluiten.

Er wordt een film gedraaid in de bioscoop en al die mensen tezamen vormen een grote aura.

Er breekt een brand uit:

Bij een persoon ontstaat paniek en binnen de kortste keren raakt iedereen in paniek. Via de aura worden die angst prikkels doorgegeven aan anderen waardoor iedereen in paniek raakt.

Iemand is bezig te overlijden op zijn sterfbed.

Om hem heen zitten vrouw en kinderen allemaal verdrietig.

Hun emoties samen vormen een grote aura met energie om diegene die bezig is te overlijden.

Het probleem hierbij is dat diegene die wil overlijden niet kan gaan omdat het tegengehouden wordt door die grote aura met verdriet. Op een onbewaakt moment als iedereen even wat anders gaat doen, bijvoorbeeld koffie halen en de stervende alleen wordt gelaten overlijdt ie alsnog omdat zijn ziel heen kan gaan en niet langer tegengehouden wordt.

Een grote zaalhealing met veel mensen die positief denken.

Al die aura's met positieve krachten los bij anderen en zo worden anderen geholpen door de gedachten van anderen.

Al deze aura's vormen ook een hele positieve sfeer.

Tezamen kunnen mensen heel veel bereiken en is de gemeenschappelijke wil om iets te bereiken veel groter als men dit alleen zou doen.

Het geld voor meerdere dingen die men gezamelijk doet, eendracht maakt macht!

 

Rood Met betekenis ten behoeve van de 1ste Chakra van het Stuitbeen in de 1ste Fase:
Beheersing lichaam, stoffelijke processen die de mens in leven houden,"Ik gericht", instinct.
Rood algemeen: Genegenheid, energie, moed, warmte, lichamelijke kracht, temperament, hartstocht, materialisme, onoverwinnelijkheid, wilskracht, aardgebonden, onveiligheid, bezitsdrang, dierlijk.
 
Rose Algemeen: Kinderen, bescheidenheid, offervaardigheid ,ethiek,  sociaal voelend, toegewijde geestelijke Liefde.  
Oranje Met betekenis ten behoeve van de 2de Chakra van de Milt, in de 2de Fase:
Opwekking en gebruik van levensenergie. Belangstelling vanuit eigen belang.
Oranje algemeen: Vitaliteit, dynamiek, opbouwend, vrolijkheid, toewijding, meegevoel, trouw, genezing, gezondheid, hartelijkheid, drang tot ontwikkeling, verstand, koppigheid, vertraagde actie.
 
Geel Met betekenis ten behoeve van de 3de Chakra van de Zonnevlecht in de 3 de Fase:
Aanvaardbaar leven. Belangstelling gericht op de omgeving. Ontvankelijk voor indrukken. Actie van de Geest.
Geel algemeen: Denkende mens, intellect, optimisme, fris, begrip, bedachtzaam, kennis, wijsheid, intu´tie, geestelijke ontwikkeling, hoger inzicht, nervositeit, irritatie.
 
Goudgeel
Algemeen: Idealistisch denken, hoge trap van wijsheid.
 
Donker geel
Algemeen: Lager instinct, lafheid, argwaan, haat wantrouwen.
 
Groen Met betekenis ten behoeve van de 4de Chakra van het Hart in de 4de Fase: Beheersing van de Geest. De zorgdragende mens. Sociaal gevoel, bewustwording boven het materiele.
Groen algemeen: Bescherming, hogere gedachten, evenwicht, natuur, creativiteit, tolerantie, beleefdheid, zelfstandigheid, toewijding, harmonie vrede, controle, zelfbeheersing, onverschilligheid, terug naar verleden, conventioneel.
 
Donker groen
Algemeen: Afgunst, jaloezie.
 
Olijf groen
Algemeen: Achterbaks, verraderlijk.
 
Jade groen Algemeen: Grote geestelijk ontwikkeling, geestelijke groei.  
Blauw Met betekenis ten behoeve van de 5de Chakra van de Keel in de 5de Fase:
Concentratie. Men ziet de betrekkelijkheid van zichzelf. Materieel hoogste trap. Relativeren, Vormgevend denken.
Blauw algemeen: Liefde uitstralen, verlangen naar Liefde, geloof, streven, reinheid, rust, trouw, normen, traditie, familie, betrouwbaarheid, ernst, verantwoordelijkheid, plicht, zelfbeheersing,oneindigheid,vriendelijkheid, genezing.
Blauw nagatief: Aan stemming onderhevig, koud, zonder emotie, eenzaamheid, isolatie.
 
Stralend blauw Algemeen: Geestelijke ontwikkeling, waarheidslievend, inspiratie, kunst, schoonheid, muziek, wijsheid, alwetendheid, geestzuiverend.  
Magenta Algemeen - betekenis: Dienstbaarheid, einde van separatie, opheffen van alleen zijn. Het vermogen diepe liefde te ontvangen en te schenken, creatief en intu´tief.  
Indigo Algemeen: Kennis, sociaal gevoel, optimisme, wijsheid, mediumschap, integrerend.  
Turgois Algemeen: Intu´tie, verlangen naar vrijheid, eigen problemen oplossen.  
Lapis Blauw
Algemeen: Macht, kracht, gezag, heerschappij.
 
Blauw violet Met betekenis ten behoeve van de 6de Chakra in de 6de Fase:
Meditatie. Het onthechten van het aardse. Abstract denken. Waarnemen.
Blauw violet algemeen: Activeert gerijpte kennis, vergeestelijking, religie, devotie, wijsheid, spiritueel hogere idealen, bescheidenheid, fijngevoeligheid, ernst, diepzinnigheid, macht en sterkte.
 
Purper Algemeen: Verandering van wensen, kracht roept tegenstand op door onbegrip, sterk mediumschap,hoger geestelijk leven.  
Lila Zacht violet of lila algemeen: Zeer vergevorderd geestelijk leven.  
Wit Met betekenis ten behoeve van de 7de Chakra van de Kruin in de 7de Fase:
Extase. Hoger denken. Goddelijke kracht. Hoger Zelf. Wijsheid.
Wit algemeen: Reinheid, maagdelijkheid, waarheid, steunt het Licht, ontspanning.
 
Zilver
Algemeen: Levendigheid, veelzijdigheid.
 
Grijs Algemeen: Vaagheid, afzijdigheid, besluiteloosheid, ziekte, neerslachtigheid, gebrek aan ambitie, onzekerheid, twijfel, angst, onrust, zoekend, bekrompen, zelfzucht, domheid, onwil, gedistingeerd.  
Bruin Algemeen: Nuchter, conventioneel, uithoudings vermogen, aardsgebonden, eerzucht, nederigheid, taaie zelfhandhaving, lage vorm van begeerte.  
Zwart Algemeen: Vernietiging, dood, hopeloos, seksueel negatief.
Toelichting: Zwart is geen kleur, het duidt op een volkomen afwezigheid van kleur en licht aan, en duidt op een tegengestelde toestand van geestelijk inzicht. We kunnen ook grijs als zodanig beschouwen, ook dit is een gebrek aan instraling van genoeg licht.